Uittamon puusilta vaihtui teräsbetoniin

Yksityistie Vesilahdella

Asfaltti Siven – myös pienten asialla.

UITTAMON PUUSILTA VAIHTUI TERÄSBETONIIN

UITTAMON PUUSILTA

Uittamon silta sijaitsee yksityisomisteisen ja sorapohjaisen suonolantien varrella kauniiden järvimaisemien ympäröimänä Vesilahden kunnassa. Siltaa käyttää päivittäin paikalliset asukkaat ja kesäisin tiellä liikkuu kesämökkiläisten vilkastuttamana jopa satoja autoja.

Vanha puusilta korvattiin teräsbetonirakenteiseen siltaan vuonna 2013 ja pääurakoitsijaksi valikoitui kilpailutuksen jälkeen Destia. Silta oli ehtinyt vanhimmilta osiltaan jo arvokkaaseen sadan vuoden ikään ennen uuden rakentamista.

Uuden sillan rakennuksen yhteydessä alikulkukorkeutta nostettiin ja jännemitaltaan 18 -metrisen sillan leveys kasvoi 4,5 metriin. Samoin kantavuus nousi nykyaikaiseen 76 tonniin, näin mahdollistaen myös tukkirekkojen sekä työkoneiden kuljetukset. Tienpintakerros jätettiin tässä vaiheessa vielä 16 mm kalliomurskeelle.

ASFALTTI LISÄÄ TURVALLISUUTTA

Heikillä on vuosikymmenten kokemus tienhoidosta ja hän suositteli vahvasti tiekunnalle asfalttipinnoitteen laittoa uudelle sillalle kannen suojaksi ja lyhyelle matkalle molemmin puolin kantta kalliomurskeen sijasta. Asfaltissa hän nostaa esille pitkänkäyttöiän, kulutuksen kestävyyden sekä hyvän ajettavuuden läpi vuoden. Laadukas ja ammattimaisesti tehty asfaltti ohjaa niin sade- kuin lumien sulamisen yhteydessä syntyvän veden tien pinnalta pois ja lisää selkeästi myös tieturvallisuutta. Samalla myös betonielementtien saumaukset saadaan kestävimmiksi, kun vesi ei pääse kuluttamaan saumoja.

Sillan asfaltointi suoritettiin vuoden 2018 syksyllä ja ennen toimijan valintaa tiekuntaa mietitytti kaksi asiaa. Heille tärkeän sillan haastava sijainti, seututeiden sivussa sekä asfaltoitavan silta- ja tieosuuden lyhyys. Onko tällainen projekti riittävän kiinnostava toimijoille?

TOIMIJAN VALINTA

Lähestyimme toimijoita tarjouspyynnöllä ja positiivisesti mieleen jäi erityisesti Asfaltti Sivenin rempseä ote yhteydenotosta alkaen, urakkatarjous tuli ajallaan ja juuri niillä tiedoilla, joita päätöksentekoon vaadittiin. Aikatauluista sopiminen oli joustavaa ja toiveemme huomioivaa. Ja ehkä tärkein asia, urakan kokonaishinta, piti alusta loppuun.

Erityisesti yksityisteissä läpinäkyvä hinta ilman yllätyksiä on äärimmäisen tärkeää, sillä rahoitus tulee, ellei kokonaan niin ainakin osittain tiekunnan osakkailta ja näin ollen yksityisiltä henkilöiltä. Hankerahoitusta Suonolan yksityistiekunta oli hakenut ainoastaan aikaisemmin toteutetulle teräsbetoni sillan rakentamiselle, ja näin ollen jälkikäteen tehty asfaltointi toteutettiin täysin yksityistiekunnan rahoittamana.

”Itselleni oli myös tärkeää kokea itseni tervetulleeksi työmaalle seuraamaan projektin edistymistä. Työporukka olikin hyvin vastaanottavainen ja vanhempi herrasmies sopi porukkaan luontevasti. Sillalla onkin myös vahva symbolinen merkitys itselleni, sillä isoisäni oli alkuperäisen sillan hankkeessa mukana yli sata vuotta sitten ja nyt minä sain olla vuorostani mukana rakentamassa uutta historiaa.”

Uittamon vanha puusilta on nykyään teräsbetonia

Vanha puusilta sai asfaltin

MIKSI ASFALTTI SIVEN:

Asiointi on mutkatonta ja asiantuntevaa sekä jokainen kohtaamani yhtiön työntekijä oli ystävällinen. Heillä löytyi aina hetki aikaa keskustella ja kuunnella. Isommille yhtiöille tarpeemme, 22 tonnia asfalttia ja 18 metrin pituus on urakkana pieni, mutta Asfaltti Siven suhtautui kunnioittavalla ja ammattitaitoisella asenteella meille tärkeän asian hoitamisessa. Lisäksi huomasimme, että he tekivät täysin pyyteettömästi sekä ilman lisäkustannuksia hienon sorakerroksen lisäyksen ja tamppauksen lyhyelle matkalle asfaltin jatkeeksi. Näin saatiin samalla minimoitua karkean soran kulkeutuminen asfalttipinnalle ja parannettua kestävyyttä. Työn eteneminen ja lopputulos kertoo vankasta ammattitaidosta.

Uittamon puusilta vaihtui teräsbetoniin

Heikki Ahti, Suonolan yksityistiekunnan toimitsijamies